Verkeerscirculatieplannen

 

Wegbeheerders stellen steeds hogere normen voor het organiseren van grotere evenementen of het voorbereiden van wegwerkzaamheden.

 

Het strekt tot aanbeveling dat een projectleider van Infra werkzaamheden of een evenement, als onderdeel van het veiligheidsdossier een aanzet levert tot een verkeerscirculatieplan voor de onmiddellijke omgeving van het werkvak of evenemententerrein.

 

KD-Verkeer kan u hierbij ondersteunen en desgewenst het hele voortraject begeleiden. Aanwezig zijn bij alle besprekingen met gemeente en hulpdiensten tot het maken van gedetailleerde plattegronden en tekeningen met daarop alle genomen maatregelen en materialen zoals bebording.

 

 

Telefoon: (0182) 36 20 08 Fax: (0182) 36 79 99 E-Mail: info@kd-verkeer.nl Postbus 56 2820 AB Stolwijk
Copyright © 2021 . Alle rechten voorbehouden.