Incident Management

Incident Management voor het stedelijk wegennet Zuid-Holland!

Een van de verkeersmanagement maatregelen die kan bijdragen aan het oplossen van het dagelijkse fileprobleem is Incident Management. Hiermee worden alle maatregelen bedoeld waarmee de weg voor het verkeer wordt vrijgemaakt nadat een incident heeft plaatsgevonden.Uiteraard wordt hierbij gekeken naar verkeersveiligheid, de belangen van de mogelijke slachtoffers en het beheersen van de schade en verkeerssituatie.

Het primaire doel van “Incident Management” is om het verkeer na een incident zo snel mogelijk te laten doorstromen. Ook wordt zo bijgedragen aan de veiligheid van de direct betrokkenen,hulpverleners en het overige verkeer.

KD-Verkeer beschikt over de nodige afzettingsmaterialen en personele inzet om de wegbeheerder en de hulpverlener te ondersteunen bij hun inspanningen op het gebied van Incident Management.

Onze motorrijders functioneren in het kader van Incident Management als First Responder Unit en kunnen mede door hun voordelen als motorrijders snel ter plaatse zijn om aldaar de verkeerssituatie te stabiliseren. Onze voertuigen zijn voorzien van de benodigdheden zoals die gesteld worden aan het protocol “Richtlijn eerste Veilgiheidsmaatregelen bij Incidenten”.

Ook bij uitval van Verkeers Regel Installaties (VRI) kan KD-Verkeer snel reageren en de situatie stabiliseren.

Telefoon: (0182) 36 20 08 Fax: (0182) 36 79 99 E-Mail: info@kd-verkeer.nl Postbus 56 2820 AB Stolwijk
Copyright © 2021 . Alle rechten voorbehouden.